search error_outline

Våra aktiviteter

Helsingborg är en riktig kulturstad och vi besöker många kulturarrangemang. Till exempel går vi på teater, bokstund på biblioteket, förskolebio och konserter.

Språk och kommunikation är viktiga byggstenar i vårt dagliga arbete – vi läser, sjunger, har rim och ramsor, berättar, samtalar och skapar mötesplatser tillsammans med barnen. Vi värnar om vårt värdegrundsarbete där problemlösning är en del av vårt dagliga arbete tillsammans med barnen.

Vi arbetar medvetet med miljöfrågor och hållbar utveckling, vi strävar efter att barnen ska bli medvetna om sin roll i omvärlden och bli ambassadörer i hemmet. Varje dag har vi olika aktiviteter som gynnar barnens kreativitet och samarbetsförmåga, motorik och rörelse, avslappning och aktiv rörelse ute på vår fantastiska gård.

Vi har ett tätt samarbete med våra två andra kommunala förskolor i Laröd, Skogsgläntan och Rosenvägens förskolor. Vi har träffar med dem kontinuerligt med våra femåringar för att skapa relationer och trygghet inför kommande skolstart.

Vi utgår alltid från barnens intresse och nyfikenhet, därför kan våra aktiviteter alltid förändras, förnyas och förbättras.

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt för att följa barnets utveckling. Vår plattform är Unikum, där all dokumentation och information för vårdnadshavaren finns. På Unikum finns både individuella lärloggar och gemensamma för varje avdelning. På vårt Instagramkonto, @hastskonsforskola, gör vi dagliga uppdateringar om vardagen. På våra avdelningar finns det dokumentationsväggar där vi synliggör barnens lärande och progression.

Våra traditioner

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa (Lpfö18) med bland annat värden, traditioner, historia, språk och kunskaper. De traditioner som vi uppmärksammar är påsk, midsommar, Halloween, Nobel med bankett, Lucia och jul. De skapar samhörighet, glädje och gemenskap, samt ger barnen trygghet och en känsla av att allt återkommer.