Våra aktiviteter

Helsingborg är en riktig kulturstad och vi besöker många kulturarrangemang. Till exempel går vi på teater, bokstund på biblioteket, förskolebio och konserter.

Språk och kommunikation är viktiga byggstenar i vårt dagliga arbete – vi läser, sjunger, har rim och ramsor, berättar, samtalar och skapar mötesplatser tillsammans med barnen. Vi arbetar också medvetet med miljöfrågor, hållbar utveckling och strävar efter att bli Grön Flagg-certifierade.

Varje dag har vi olika aktiviteter som gynnar barnens kreativitet och samverkan – skapande i vår stora ateljé, gemensam sångstund för hela huset, motorik och rörelse, avslappning och aktiv rörelse ute på vår fantastiska gård.

Varje vecka arbetar vi med vårt tema i åldersanpassade grupper. Onsdagar går våra femåringar på gymnastik på Laröd skola tillsammans med femåringarna från två andra kommunala förskolor; Rosenvägens förskola och Skogsgläntans förskola. På så vis lär de känna sina framtida klasskamrater och knyter fina kompisband.

Vi utgår alltid från barnens intresse och nyfikenhet, därför kan våra aktiviteter alltid förändras, förnyas och förbättras.

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt för att kunna följa barnets utveckling. Barnen har en egen portfolio där vi synliggör deras lärande och progression. Vi använder oss även av den digitala läroplattformen Fronter där du som förälderkan ta del av ditt barns samt gruppens dokumentation. I vår blogg samlar vi de små guldkornen från vardagen.