search error_outline

Trygghet, trivsel och utveckling

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger och alla kamrater i förskolan.

Vi har ett positivt klimat som uppmuntrar tilliten till den egna förmågan, och vi arbetar dagligen med att bekräfta och stimulera barnen för att utveckla deras självkänsla och självförtroende. Glädjen i att se sitt eget lärande är en drivkraft för barnen och pedagogerna utgår därför i vår verksamhet från barnens nyfikenhet, tankar och funderingar. På så vis stimulerar vi ditt barn på bästa sätt och vi erbjuder de bästa pedagogiska förutsättningarna.

Våra värdegrunder:

  • Här finns trygghet, arbetsro och glädje
  • Här får du ett varmt bemötande
  • Här finns kunnig och engagerad personal
  • Här erbjuder vi en miljö för utveckling, lärande och lek