Trygghet, trivsel och utveckling

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger och alla kamrater i förskolan.

Vi har ett positivt klimat som uppmuntrar tilliten till den egna förmågan, och vi arbetar dagligen med att bekräfta och stimulera barnen för att utveckla deras självkänsla och självförtroende. Glädjen i att se sitt eget lärande är en drivkraft för barnen och pedagogerna därför utgår vår verksamhet från barnens nyfikenhet, tankar och funderingar. På så vis stimuleras ditt barn på bästa sätt och erbjuds de bästa pedagogiska förutsättningarna.

Våra värdegrunder:

Här finns trygghet, arbetsro och glädje
Här får du ett varmt bemötande
Här finns kunnig och engagerad personal
Här erbjuder vi en miljö för utveckling, lärande och lek