search error_outline

Läsa och skriva

Språket är en förutsättning för barns utveckling och lärande. Vi blandar nya och traditionella metoder i vårt arbete. Bland annat använder vi oss av metoden ASL (Att skriva sig till läsning) för att utveckla barnens läs- och skrivinlärning.

Knäcka läskoden med digital teknik

Metoden ASL ger barnen en skjuts i att knäcka läskoden. Barnen har oftast lättare att skriva eller teckna på lärplatta tidigare än de lär sig penngreppet. Genom att arbeta med lärplattor ger vi således barnen en tidig möjlighet att själv producera ett meningsfullt innehåll. Fokus behöver då inte ligga på att kämpa med finmotoriken, utan på inlärning och utforskande. Barnen använder även lärplatta för att skapa bland annat egna böcker i enklare appar.

Nära samarbete med våra grundskolor

När det är dags för barnen att gå över till skolan har vi ett nära samarbete med våra grundskolor för att göra övergången så trygg och smidig som möjligt. Vi ser tillsammans till att skolorna möter barnen utifrån deras individuella förutsättningar för läs- och skrivutveckling.

Våra kommunala skolor i Helsingborg garanterar att alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första läsår. Det arbetet börjar redan i förskolan, där vi försöker skapa nyfikenhet och lust för språket genom t.ex. högläsning, sånger, rim & ramsor, bokstavslekar och det egna berättandet.