search error_outline

Så arbetar vi

Vi utgår ifrån barnens intressen, idéer och nyfikenhet i planeringen av vår verksamhet. Vår pedagogiska tanke utgår från Läroplanen och vi inspireras av ny forskning och ny teknik.

Vi arbetar temainriktat i åldersgrupper. Vi erbjuder barnen olika material och lärmiljöer för att inspirera och entusiasmera deras nyfikenhet och lärande. Våra pedagoger är till för barnen och är medforskande i deras lärande. Vi dokumenterar digitalt tillsammans med barnen.