Så arbetar vi

Vi utgår från barnens intressen, idéer och nyfikenhet i planeringen av vår verksamhet. Vår pedagogiska tanke utgår från Läroplanen och inspireras av ny forskning och ny teknik.

Vi arbetar temainriktat i åldergrupper, just nu har vi temat Djur och Natur. Vi erbjuder barnen olika material och lärmiljöer för att inspirera och entusiasmera deras nyfikenhet och lärande. Våra pedagoger är till för barnen och är medforskande i deras lärande. Vi dokumentarar digitalt tillsammans med barnen.