search error_outline

Maria är pedagogernas pedagog

Maria Sverrhag, pedagogista

Vad gör en pedagogista?

– Som pedagogista arbetar jag i nära samarbete med arbetslagen för tillsammans utveckla verksamheten. Ett av mina viktigaste uppdrag är att lyfta den pedagogiska dokumentationen tillsammans med pedagogerna. Att tillsammans synliggöra och ha fokus på barnens lärprocesser. Jag har en annan roll än pedagogerna vilket gör att jag kan se situationerna ur ett annat perspektiv.

Hur arbetar du med pedagogerna?

– Jag tror jag kan bidra med en utifrånblick som nog är svår att se själv när man är mitt uppe i det. När jag tittar på vad pedagogerna har dokumenterat blir mina frågor annorlunda eftersom jag inte varit med i situationen. Det handlar inte bara om att barnen ska få upp ögonen för sina lärprocesser och teorier, det handlar också om att pedagogerna ska få syn på sig själva och vilka strategier de använder på förskolan.

Jobbar ni på ett speciellt sätt jämfört med andra förskolor?

– Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi som utgår från barnens nyfikenhet och delaktighet. I läroplanen står det att barnen ska jobba utforskande och i demokratiska och meningsfulla sammanhang så det stämmer väldigt bra överens med den filosofin. Målet är att barnen här blir självständiga och vågar tror på sig själva!