search error_outline

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, därför är du viktig för oss. Vi vill gärna ha en öppen och tillitsfull relation med dig. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet.

Den dagliga kontakten är ett av våra bästa verktyg för att säkerställa din och ditt barns trivsel och trygghet. Vi strävar efter att alltid ge ett varmt och personligt bemötande, både vid hämtning och vid lämning.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin där vi pratar om ditt barns utveckling, lärande och trivsel. Vid behov kan du såklart närsomhelst boka in ett möte med oss.  En gång per termin bjuder vi in till föräldramöte där ni får en djupare inblick i vår verksamhet, våra prioriterade mål och styrdokument.